Jäta vahele peasisuni

Kasutustingimused
Digiriigi Akadeemia on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt tellitud Moodle platvormil põhinev õppekeskkond. Andmete kogumisel ja töötlemisel lähtume Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusest (GDPR), isikuandmete kaitse seadusest ning teistest Eesti Vabariigis isikuandmete töötlemisele kohalduvatest õigusaktidest ning rakendame erinevaid meetmeid, et oleks tagatud andmete käideldavus, terviklus ja konfidentsiaalsus.

Kogume sinu isikuandmeid ja sinu tuvastamist võimaldavat teavet, kui lood endale kasutajakonto ja õpid Digiriigi Akadeemia kursustel. Kasutajakonto loomisel küsime sinu ees- ja perekonnanime, e-posti aadressi, isikukoodi ja asutuse nime. Lisaks kogume ka sinuga seotud infot õpitulemuste, õpianalüütika ja muu õppega seonduva kohta. Sa võid eelpool toodud andmete esitamisest ja jagamisest keelduda, kuid sel juhul ei ole sul võimalik osaleda kasutaja registreerimist eeldavatel kursustel.

Kasutajatingimustega nõustumisel lubad meil saata kasutajakontoga seotud e-posti aadressile e-kirju (sh koolituspakkumisi). Sul on õigus taotleda e-kirjadest loobumist kirjutades digiakadeemia@mkm.ee.

ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID-ga õppekeskkonda sisenemisel rakenduvad TARA-teenuse andmekaitse tingimused, millega saad tutvuda siin.

Kõikide kasutajaandmete ja õpianalüütika töötlemise õigus on Tallinna Tehnikaülikoolil (kuni 2023. aastani) ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumil. Asutusepõhiste koolituste puhul on andmete töötlemise õigus ka konkreetsel asutusel. Sul on õigus taotleda enda kasutajakonto ja andmete kustutamist. Andmed kustutatakse pärast seda, kui neid pole vaja õigusaktidest tuleneval kogumise eesmärgil (nt struktuuritoetuse kasutamine). Me ei jaga sinu andmeid ilma sinu nõusolekuta kolmandatele osapooltele.

Küsimuste korral kirjuta digiakadeemia@mkm.ee. Kui leiad, et oleme isikuandmete töötlemisel riivanud su õigusi, on sul õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.


loader image